Buyer's Guide 2022: Oikean Travel & Expense ratkaisun valinta

Man waiting with suitcase

Monet yritykset käyttävät matkan- ja kulunhallintaratkaisuja tehostaakseen työntekijöiden kulujen hallintaa ja nopeuttaakseen maksuja. Koronapandemian seurauksena yritykset vaativat kuitenkin matkan- ja kulunhallintaratkaisuiltaan vielä enemmän, jotta ne voivat tarjota kokonaisvaltaisen kuvan työntekijän kuluista, täyttää sääntelyvaatimukset, ylläpitää huolenpitovelvoitetta ja monissa tapauksissa tukea liiketoiminnan uudistamista. Matkan- ja kulunhallintaratkaisun on pysyttävä ajan tasalla ja tarjottava kokonaisvaltainen kokemus koko organisaatiossa sekä vastattava kasvavaan näkyvyyden ja tiedonhallinnan tarpeeseen.

Download Buyer's Guide 2022: Oikean Travel & Expense ratkaisun valinta.