EDITOR's PICKSSee all stories
LATEST STORIESSee all stories
Press ReleaseSeptember 11, 2018
Travel & Expense Trends
Svenskar lägger mest arbetstid i Europa på att redovisa milersättning
En ny europeisk undersökning från SAP Concur visar att hela 64 procent sällan eller aldrig har med milersättningen i godkännandeprocessen. Trots att Sverige är det flitigaste landet i Europa med att begära milersättning (36 procent) är...

Read More